Socialinis ir emocinis ugdymas – kaip užsienio kalba, kuo anksčiau pradedi mokytis, tuo greičiau ir geriau ją išmoksti.  

Socialinio ir emocinio ugdymo instituto mokymai ir konsultacijos

Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo integravimo mokykloje mokymai ugdymo įstaigų vadovams ir SEU lyderiams

Mokymų trukmė - 16 akad. val.

Tai keturių dalių socialinio ir emocinio ugdymo mokykloje vadybos mokymai, paruošti bendradarbiaujant su CASEL konsultantais, adaptavus CASEL mokymų modelį Lietuvos ugdymo institucijoms. Mokymai skirti mokyklų administracijai, mokyklų socialinio ir emocinio ugdymo lyderiams. Mokymų metu dalyviai gilinasi į socialinio ir emocinio ugdymo filosofiją, tyrimus, vadybinius elementus ir praktiką.

Mokymų metu analizuojami nuoseklūs SEU integravimo visoje mokykloje žingsniai, tvarumo veiksniai. Iš mokymų dalyviai į mokyklą parveža praktinį Įgyvendinimo vadovą ir Priemonių rinkinį

Knyga Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje. Įgyvendinimo vadovas ir priemonių rinkinys (CASEL 2006), Lietuvoje išleista 2010 metais, jau daugeliui mokyklų administracijų tapo pagalbininku integruojant socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje, plėtojant jį įvairiose mokyklos gyvenimo srityse, organizuojant mokyklos klimato, administracijos, pedagogų socialinių ir emocinių kompetencijų įsivertinimą, užtikrinant įgyvendinimo tvarumą. Priemonių rinkinys pateikia 40 priemonių - įrankių, kurie pravers kiekviename SEU integravimo žingsnyje.

Mokymai organizuojami susirinkus 25-40 asmenų grupei.


Dėl mokymų galimybės susisiekti su SEUI direktore dr. Daiva Šukyte.

PENKI ĮSITRAUKUSIO MOKYMO MATMENYS PEDAGOGAMS

Mokymų trukmė - 16 akad. val.

Mokymai organizuojami bendradarbiaujant su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA.

Socialiniame ir emociniame ugdyme raktinis žmogus yra pedagogas. Ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse mokytojai pageidauja paprastų, o kartu ir sudėtingų dalykų, kurių didžiosios dalies universitetai kol kas, deja, nemoko, bet yra įgyjami jau dirbant mokykloje. 

Tai yra:

·   Būdai, kurie padėtų palaikyti mokytojams įkvėpimą ir energiją.

·  Darbui klasėje skirti praktiniai įrankiai, padedantys išmokyti turinį, siekti mokymosi tikslų, įtraukti mokinius ir valdyti elgesio problemas.

·   Kolegų palaikymas ir bendradarbiavimas – ir pagal mokomąjį dalyką, ir visoje mokyklos bendruomenėje.

·   Idėjos, užduotys ir priemonės, padedančios efektyviai ir bešališkai atliepti įvairiapusius ugdomų mokinių poreikius.

·   Būdai, padedantys atrasti ar atnaujinti savo aistrą būti mokytoju.

Klausimas, ar tai įmanoma atrasti ar išsiugdyti? Mes sakome, kad tikime, jog su bendruomenės pagalba – įmanoma.

Mokymų metu dalyviai analizuoja, reflektuoja aktualius sau ir bendruomenei klausimus, dalijasi patirtimi ir ieško idėjų, kaip išlikti atvira širdimi, aktyviai stebėti save, būti čia ir dabar, pagarbiai nubrėžti ribas ir ugdyti emocinius gebėjimus.

Mokymų grupė organizuojama susirinkus 20-40 dalyvių.  

Mokyklos administracijai pageidaujant mokymų metu pedagogams suteikiami Socialinio ir emocinio ugdymo integravimo visoje mokykloje įrankiai, kurie pateikia mokytojui pamokos įsivertinimo, asmeninių socialinių ir emocinių kompetencijų įsivertinimo įrankius, įrankius, kurie padės įsivertinti, kaip jie pasiruošia ir valdo laiką, skatina mokinių įsitraukimą, stiprina mokymosi ryšį su gyvenimu, kaip sekasi kurti saugią ir palankią mokymosi aplinką, diegia patyriminį ugdymą. Pedagogai ir kiti mokyklos specialistai įrankių rinkinyje ras probleminio elgesio keitimui ir pozityvaus elgesio palaikymui (PBIS, angl. trumpinys) skirtus įrankius.


Dėl mokymų galimybės susisiekti su SEUI direktore dr. Daiva Šukyte.

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS TELKIMAS SOCIALINIAM IR EMOCINIAM UGDYMUI BEI BENDRUOMENĖS PAŽANGAI

 Mokymų trukmė -16 akad. val.

Mokymai skirti visai mokyklos bendruomenei. 

Socialinio ir emocinio ugdymo filosofija sako, kad kiekvienas suaugęs asmuo yra svarbus vaiko vystymuisi ir raidai. Sėkmė pasiekiama, kai visi mokyklos bendruomenės nariai „kalba viena kalba”, yra sutarę, kokį nori užauginti žmogų, kaip visi kartu ir kiekvienas atskirai gali prisidėti, kad ateityje kiekvienas vaikas patirtų sėkmę mokykloje ir už jos ribų, suaugęs susikurtų savarankišką gyvenimą, įgytų norimą profesiją, gyventų saugų ir sveiką gyvenimą, gebėtų kurti ir išlaikyti pagarbius santykius, būtų atsakingas ir gebantis kūrybiškai, lanksčiai ir atsakingai reaguoti į pokyčius ir iššūkius. Susitelkusi visuminio vaiko ugdymo misijai mokyklos bendruomenė prisideda ir prie visos mokyklos pažangos, nes socialinį ir emocinį ugdymą diegiančios ir šią ugdymo kryptį palaikančios bendruomenės tampa atsakingos, atviros, jautrios, rūpestingos ir teisingos. Tokioje bendruomenėje geriau jaučiasi ne tik vaikai, bet ir personalas, į tokią mokyklą noriai užsuka tėvai bei svečiai.

Šie mokymai skirti antrajam sėkmingo socialinio ir emocinio ugdymo integravimo į mokyklos gyvenimą žingsniui (pirmasis žingsnis - mokyklos vadovo, administracijos, SEU lyderių pasiryžimas eiti šiuo keliu). Dvi dienas visa mokyklos bendruomenė, dirbdama „nuo teorijos link praktikos” principu, diskutuoja,  susiplanuoja ir pasiruošia veiklos kryptis. Didžiausia vertybe tampa bendras mokyklos bendruomenės žodynas ir artimesnis susipažinimas vienas su kitu.

Į šiuos mokymus kviečiamas visas mokyklos personalas, šeimos, socialiniai partneriai ir kiti asmenys, kuriems rūpi dalyvaujančios mokyklos bendruomenės dabartis ir ateitis.

Dalyvių skaičius yra neribotas.

Dėl mokymų galimybės susisiekti su SEUI direktore dr. Daiva Šukyte.


SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO ABC UGDYMO ĮSTAIGOS BENDRUOMENEI

Mokymų trukmė - 6 akad. val.

Mokymų metu ugdymo įstaigos bendruomenė supažindinama su socialinio ir emocinio ugdymo „abėcėle". Mokymų tikslas padėti mokyklos bendruomenei priimti sprendimą, kiek aktuali ši ugdymo kryptis jų įstaigą lankanties ugdytiniams. Mokymų metu dalyviai supažindinami su teorija, sėkmės pavyzdžiais, sudaromos sąlygos gvildenti, diskutuoti aktualias ugdymo įstaigai problemas ir ieškoti sprendimų pasitelkus socialinio ir emocinio ugdymo kryptį. 

Dalyvių skaičius yra neribotas.


Dėl mokymų galimybės susisiekti su SEUI direktore dr. Daiva Šukyte.


SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO ABC UGDYMO ĮSTAIGOS TĖVAMS

Mokymų trukmė - 6 akad. val.

Šie mokymai skirti asmenims, auginantiems vaikus arba dirbantiems su jais. Gausybė tyrimų patvirtina socialinių ir emocinių kompetencijų svarbą psichikos sveikatai, sėkmei mokantis, kuriant ir išlaikant santykius, gyvenant sveiką ir saugų gyvenimą. Šių kompetencijų ugdymas itin svarbus ankstyvojoje vaikystėje, tačiau paauglystės laikotarpis dėl smegenų raidos ypatumų taip pat yra palankus metas padėti vaikams išsiugdyti svarbius įgūdžius, kurie yra reikalingi dabar ir bus reikalingi ateityje. Mokymų metu analizuojamos socialinės ir emocinės kompetencijos, diskutuojama ir pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kokios kasdienės veiklos galėtų stiprinti vaikų socialinius ir emocinius gebėjimus, kaip bendrauti, įveikti įvairius skirtingų amžiaus tarpsnių iššūkius, kad stiprėtų vaikų tiek socialiniai, emociniai, tiek kognityviniai įgūdžiai. 

Mokymai orgnizuojami susirinkus 25 asmenų grupei.


Dėl mokymų galimybės susisiekti su SEUI direktore dr. Daiva Šukyte.