Socialinis ir emocinis ugdymas – kaip užsienio kalba, kuo anksčiau pradedi mokytis, tuo greičiau ir geriau ją išmoksti.  


Socialinio ir emocinio ugdymo instituto misija – padėti plėtoti nuoseklų     socialinį ir emocinį ugdymą Lietuvos ugdymo institucijose.

MES TIKIME, KAD:

  •  Emocinis intelektas sustiprina vaikų pasišventimą ir pastangas kurti geresnį pasaulį.
  •  Skirtumai stiprina žmogiškumą.
  •  Socialinis intelektas sustiprina visos žmonijos gebėjimus.
  •  Investavimas į mokytojus, vaikus ir tėvus yra vertingiausia investicija ateičiai. 


„Dauguma XXI amžiaus asmenybės gebėjimų, tokių kaip kūrybiškumas, kritinis mąstymas, yra sąlygoti pažinimo ir socialinių bei emocinių elementų."(Šaltinis: OECD: Skills for Social Progress, 2014 03 14)


Socialinio ir emocinio ugdymo institutas, siekdamas prisidėti prie atviros, sveikos, kūrybingos, atsakingos visuomenės kūrimo bei jauno žmogaus visuminio ugdymo, bendradarbiauja su šalies ugdymo institucijomis, Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigomis, nevyriausybinėmis, privačiomis bei valstybinėmis organizacijomis, kurios yra suinteresuotos nuoseklaus bei tvaraus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimu.

Tai ne pelno organizacija, vykdanti socialinio ir emocinio ugdymo tyrinėjimo, sklaidos, mokymų ir konsultavimo funkcijas.