Socialinis ir emocinis ugdymas – kaip užsienio kalba, kuo anksčiau pradedi mokytis, tuo greičiau ir geriau ją išmoksti.  

Socialinis ir emocinis ugdymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme.


Tai 2020 m. rugpjūčio 1 d. - 2023 m. rugpjūčio 1 d. vykdytas iš dalies finansuotas NordPlus Horizontal fondo, projektas. Projektas įgyvendintas kartu su Suomijos ir Norvegijos šalių partneriais.


 Yra daug empirinių įrodymų apie socialinių ir emocinių įgūdžių svarbą. Tyrimai rodo, kad mokinių įsitraukimas į socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) programas gerina jų savijautą, mažina asocialų, destruktyvų elgesį, labai sumažina mokyklos nelankymo riziką, gerina mokymosi pasiekimus. Naujausi įvairių intervencijų tyrimai patvirtina, kad SEU yra esminis fizinės ir psichinės sveikatos, moralinių sprendimų, pilietiškumo, akademinės bendruomenės ir pasiekimų motyvacijos požiūriu, veiksnys. Pastaraisiais metais socialiniai ir emociniai įgūdžiai įsitvirtino ir švietimo politikos darbotvarkėje. Tačiau tyrinėtojai atkreipia dėmesį, kad nepaisant, kokybiškai sukurtų programų įgyvendinimo mokyklose, dažniausiai SEU sėkmė ir rezultatai priklauso nuo to, ar tai yra prioritetas ir, ar pasirinktas įgyvendinimo būdas ir pedagogo žinių įgūdžių lygis, ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius, yra pakankamas. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad socialinio ir emocinio ugdymo idėja svarbi yra visose ugdymo srityse, tiek formaliajame, tiek neformaliajame ugdyme. Todėl šiuo projektu siekta sukurti visapusišką ir aktualų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo modelį formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Mes sutelkėme dėmesį į suaugusiųjų, kaip pedagogų, trenerių, vaidmenį kuriant geresnę mokinių patirtį pamokų metu ir po jos. Šis projektas siekia:
• Stiprinti socialinius ir emocinius suaugusiųjų, dirbančių su mokiniais (dalykų mokytojai, neformaliojo ugdymo pedagogai,  treneriai ir kiti bendruomenės nariai).
• Parengti nuoseklaus SEU gaires formaliajame ir neformaliajame švietime.
• Parengti SEU formaliajame ir neformaliajame ugdyme įgyvendinimo stebėjimo gaires.
• Kurti kultūrą mokykloje ir už jos ribų, kuri būtų orientuota į asmens socialinius ir emocinius įgūdžius, santykių stiprinimą ir užtikrintų saugią vietą mokiniams mokytis, o pedagogams dirbti.
Per projekto įgyvendinimo metus, kartu su Suomijos ir Norvegijos partneriais pavyko sukurti profesinės kvalifikacijos tobulinimo, socialinio ir emocinio ugdymo srityje, modelius.

Socialinis ir emocinis ugdymas pamokoje
Mokymai skirti visų dalykų pedagogams. Savarankiško ir kontaktinio mokymo(si) modelis padės pedagogui pasiruošti sėkmingai pamokai. Pamokos tikslas, turinys, formuojamasis vertinimas, mokymo(si) metodai  ir kiti, gerai pamokai, svarbūs elementai susieti su socialinio ir emocinio ugdymo idėja ir saugios mokymosi aplinkos kūrimu, mokytojui padės suplanuoti pamoką ir įtraukti mokinius į prasmingą pamoką, kuri padės siekti mokymosi tikslų. Tai yra 24 akad. valandų kursas, apie kurį, galite plačiau paskaityti čia.


Socialinis ir emocinis ugdymas neformaliajame ugdyme
Mokymai skirti fizinio ugdymo mokytojams, treneriams, kurie dirba su ugdytiniais tiek individualiai, tiek komandoje. Kursas taip pat gali būti skirtas ir kitiems neformaliojo ugdymo pedagogams. Šis kursas ne tik padeda stiprinti socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijas, bet ir, apskritai, kurti visas ugdymo sritis apimančią, sistemą. Daugiau apie kursą galima skaityti čia.Socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimo kurso efektyvumo tyrimas
Projekto metu buvo atliktas pedagogų profesinio socialinio ir emocinio ugdymo srityje tobulinimo(si) kurso efektyvumo tyrimas. Čia galite susipažinti su tyrimo rezultatais.--------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO INSTITUTO dalyvavimas ERAZMUS 3K projektuose

 MOKYMASIS BŪTI 

Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymo institutas bei dar 12 organizacijų iš 7 Europos šalių partneriai 2021 m. pradėjo įgyvendinti tarptautinį švietimo politikos priemonių eksperimentinį projektą „Mokymas būti“, vykdomą pagal ES programos „Erasmus+ KA3“. 

Projektas „Mokymas būti: mokytojo profesinio augimo ir gerovės palaikymas socialinio bei emocinio mokymosi srityse“ siekia sukurti ir išnagrinėti naujoviškų mokytojų rengimo ir profesinio tobulėjimo praktikų rinkinį, kuris galės skatinti mokytojų profesinę gerovę. 

Projekto tikslas parengti naują internetinę mokyklų tobulinimo ir profesinės mokytojų gerovės skatinimo programą (app)

·   Projektas padės motyvuoti mokytojus tobulinant socialinius ir emocinius įgūdžius bei neleis perdegti.

·  Projektas orientuotas į psichosocialinių darbo aplinkos aspektų, profesinės gerovės ir darbo rezultatų sąsajas. Taip pirmiausia sprendžiami nacionaliniai ir Europos švietimo klausimai ir nustatomos naujos veiksmingos mokytojų profesinio tobulėjimo strategijos. Tai padės pagerinti mokytojų darbo, mokymo ir mokymosi aplinką bei švietimo kokybę.

Projekto trukmė: 36 mėnesiai (nuo 2021 m. vasario 28 d. iki 2024 m. vasario 28 d.);

 https://teachingtobe.eu/online-course/

 

 

Projektui įgyvendinti suplanuoti 8 etapai, iš kurių trys skirti mokykloms; juose dalyvaus 15 mokyklų. 

Penkios mokyklos (grupė A) padės kurti internetinį mokytojų gerovės kursą. Kitos penkios mokyklos (grupė B) dalyvaus programėlės tyrime, o dar penkios mokyklos (grupė C) išbandys programėlės integravimą vėliau. 

Atraminė teorija, kuria vadovaujasi projekto vykdytojai – socialinis ir emocinis ugdymas, nes tikime, kad socialinės ir emocinės kompetencijos padeda įveikti asmenines ir profesines krizes, išvengti perdegimo, perfekcionizmo, pasirūpinti savo ir kitų emocine gerove. 

Tačiau taip pat reikėtų atsižvelgti į socialinės, emocinės ir psichinės gerovės naudą mokytojams. 

Projekto svetainę rasite čia: 


 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektas vykdytas 2017-2020 metais.

 
TOOLKIT_L2B_ENG.pdf